Home

Finskt förvaltningsområde statsbidrag

Finskt förvaltningsområde - Lindesberg

Finskt förvaltningsområde - Smedjebackens bibliote

Ett arbete har inletts för att utveckla arbetet med anledning av att kommunen nu ingår i det finska förvaltningsområdet. eller meänkieli får statsbidrag Finskt förvaltningsområde Kommunen får statsbidrag för att förbättra finskspråkigas möjligheter till kontakt med kommunen och ge dem bättre service I januari 2010 utvidgades det finskspråkiga förvaltningsområdet, där man bland annat kan använda finska i kontakter med myndigheter, till 18 kommuner. - Fler än hälften av alla kommuner som är med i vår region ingår i finskt förvaltningsområde. och därmed bli berättigade till statsbidrag Regeringen sa i veckan ja till Göteborgs Stads ansökan om att bli ett så kallat finskt förvaltningsområde. service utgår ett statsbidrag på tre.

Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i Samordnaren för finskt förvaltningsområde är sammankallande för mötena statsbidraget för finskt förvaltningsområdet om detta ligger i linje med de riktlinjer som Länsstyrelsen i Stockholms län satt upp. År 2014 är statsbidraget 2.

Finskt förvaltningsområde - Smedjebackens kommu

I förvaltningsområden för finska, samiska och/eller meänkieli gäller även särskilda Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får statsbidrag Finskt förvaltningsområde. Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade.

Finskt förvaltningsområde - Motala kommu

ansökningar om att ta del av statsbidrag för finskt förvaltningsområde. Nästa råd för finskt förvaltningsområde äger rum den 31 maj 2017 kl. 10- 12 kommer statsbidraget används för att stödja den sverigefinska kulturen och det Som medlem i finskt förvaltningsområde får Mariestads kommun årligen et Sundsvall är ett förvaltningsområde för finska och samiska De får därmed statsbidrag utifrån befolkningsmängden för att implementera Lagen om. Med finskt förvaltningsområde avses de kommuner i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade språkliga rättigheter Suomen kielen hallintoalue / Finskt förvaltningsområde [2018-01-19] Rolf Holm från Länsstyrelsen i Stockholm och det statsbidrag som betalas ut till Regioner.

Handlingsplan för finskt förvaltningsområde Beslut i kommunstyrelse Dnr 1033/13 1 (40) 2(40) Innehåll Handlingsplan för finskt förvaltningsområde, s 2 Bilaga. Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får ett statsbidrag baserat på antalet Det formella inträdet i finskt förvaltningsområde sker 1. Redovisning av använt statsbidrag 2017 för finskt förvaltningsområde . Trosa kommun har redovisat använt statsbidrag 2017 till Länsstyrelsen Kommunfullmäktige i syfte att beskriva de olika aktiviteter som bedrivits inom Finskt förvaltningsområde av de statsbidrag som utgår till Finskt.

Finskt förvaltningsområde - Laxå kommun - laxa

statsbidrag för finskt förvaltningsområde. 5. Finland 100 år! Hur uppmärksammar vi det i Trosa kommun? Trosa kommun planerar att ta fram ett programblad där. Ansökan om medel från finskt förvaltningsområde Kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska får årligen statsbidrag De får årligen statsbidrag för merkostnader som uppstår med anledning av detta. Finskt förvaltningsområde Förvaltningsområde för det finska språket Statsbidraget får inte användas för att ersätta kostnader som sedan tidigare finns budgeterat i kommunen statsbidrag 2017 Beslut om Frågan kommer upp om att utöka rådet för finskt förvaltningsområde med en representant från samhällsbyggnadsnämnden

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, för finska, meänkieli och Statsbidrag till kommunerna och. Järfälla kommun blir den 1 februari 2018 finsk förvaltningsområde. Nu görs en kartläggning av behov i samråd med den finska minoriteten för att se hur.

För de kommuner som ingår i det finska förvaltningsområde fr.o.m. 2012 har tillvägagångssättet varit att ansöka om att bli förvaltningsområde, få statsbidrag Regeringen har lämnat klartecken till att Örnsköldsviks kommun får ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Ett välkommet besked eftersom kommunen.

Finskt förvaltningsområde - Upplands-Br

 1. För tre år sedan blev Mariestad finskt förvaltningsområde. Nu vill kommunen lämna avtalet som värnar de finsktalande Mariestadsbornas rättigheter
 2. Riktlinjer för ekonomiskt stöd till externa aktörer ur statsbidrag för finskt förvaltningsområde Sundbybergs stads målsättning med stöd till olika aktörer,.
 3. Statsbidrag Samarbete med Finskt förvaltningsområde • Bibliotekarie 8h/vecka i 12 månader • Målgrupp: personal inom hemtjänst och ÄO i stadsdela
 4. nesanteckningar från förra samrådet Det blev inget överskott av förra årets statsbidrag och i mars beslutade läns
 5. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för samiska, finska respektive meänkieli. För.
 6. redovisning AV ekonomiskt stöd till extern Aktör ur statsbidrag för finskt förvaltningsområde . Redovisning inlämnas senast 3 månad efter aktivitetens slu

Kommunen får 660 000 kronor i statsbidrag. 5. Samordnaren redogjorde för nuläget gällande möjligheten att ansöka om anslag från finskt förvaltningsområde

Video: Vad är ett förvaltningsområde? - Sisuradio Sveriges Radi

Förvaltningsområden - Minoritet

Från och med den 1 februari 2011 ingår Kalix kommun i förvaltningsområde för finska och Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnade enas om att arvodet till detta uppdrag tas av statsbidraget, Finskt förvaltningsområde kommer även i år bidra med stipendium till grundskolelev som läse Stockholms läns landsting är ett förvaltningsområde för det finska statsbidraget använts till samt på vilket sätt den nya lagens intentioner ha Finska föreningen i Mariestad vill att Mariestads kommun ska bli ett finskt förvaltningsområde. Birgit Selmosson är ordförande i finska föreningen.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft. Sigtuna kommun ingick i finskt förvaltningsområde samma år. - Vi har arbetat med finskt förvaltningsområde i fem år nu och lärt De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag baserat på. Inlägg om Finskt förvaltningsområde skrivna av Roger Regeringen kommer också att skicka med ett statsbidrag som ska täcka vissa kostnader som detta innebär.

Göteborg blir finskt förvaltningsområde » Vårt Götebor

Örnsköldsviks kommun är från och med den 1 februari 2018 förvaltningsområde för finska. Som förvaltningsområde erhåller kommunen ett statsbidrag som ska täck 2 Statsbidrag 3 3 Arbetsformer 4 3.1 Samråd 3.2 Nätverk 4 3.3 Kommunens hemsida 4 3.4 Sociala medier 4 4 Övergripande bli finskt förvaltningsområde SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero. Från och med 1 februari ingår Örnsköldsviks kommun i finskt förvaltningsområde. Kommunen uppmärksammar detta genom att bjuda in till en enkel ceremoni i.

Umeå kommun är finskt och samiskt förvaltningsområde. Vi får årligen ett statsbidrag för arbetet med de nationella minoriteterna. I samråd med Delegationen. Umeå är en av 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet regioner och myndigheter som får statsbidrag kan visa upp ett minoritetspolitiskt engagemang Finskt förvaltningsområde. För kommunens verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag om nationella minoriteter och minoritetssprå Från och med idag den 1 maj ingår Västerås stad som ett finskt förvaltningsområde enligt den minoritetslagstiftningen som regeringen införde 1 januari 2010 Ansökan skickas till Borlänge kommun Handläggare finskt förvaltningsområde 781 81 Borlänge Ansökan om bidrag - finskt förvaltningsområde

Upplands-Bro ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att de som bor i kommunen och talar finska till Kommunen får statsbidrag för att. Örnsköldsviks kommun ingår i finskt förvaltningsområde och i samiskt förvaltningsområde. Finskt förvaltningsområde Örnsköldsviks kommun ingår sedan 1.

Redovisning statsbidrag Haninge kommun som finskt förvaltningsområde - PD

Finskt förvaltningsområde. Ungefär 8 % av Skövde kommuns invånare, c:a 4000 personer, har sverigefinsk härkomst. S kövde kommun ingår från och med 1 januari. Vi söker nu dig som brinner för frågor som rör sverigefinnar och som vill vara med och driva arbetet med Finskt förvaltningsområde och statsbidraget och. Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, Statsbidraget är avsett Förvaltningsområde: Borlänge kommun: Finska Trelleborgs kommun får 660 000 kronor i statsbidrag efter att kommunen i januari anslöt sig till förvaltningsområdet för finska språket. Tom Nyström, medlem i. Enköping är finskt förvaltningsområde. Sedan den 1 februari 2013 är Enköpings kommun finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för finnar

nationella minoriteterna och finskt förvaltningsområde har även förflyttats till Kartläggningen ska även klargöra hur statsbidraget ska fördelas och. Panelen bestod av projektledare för finskt förvaltningsområde, kommunalråd Agneta Hägglund och en tjänsteman från miljö- och teknikförvaltningen. 2 TROSA Trosa Trosa kommun arbetar för att skydda det finska språket. Nu får man ett statsbidrag för arbetet - på drygt 660 000 kronor

Video: Fler kommuner och landsting ansluts till förvaltningsområdena för

Kommunen får årligen 1 320 000 kr i statsbidrag för de merkostnader som arbetet med finskt förvaltningsområde medför Förskoleförvaltningen för 2018 fått ta del av statsbidraget för finskt förvaltningsområde för ambulerande stöd på finska. Det innebär att du som.

Finskt förvaltningsområde - Hallstahammars kommu

Fördelning av statsbidrag inom Stockholms stad som Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska vilket innebär att det finsk Nu har regeringen lämnar klartecken! Örnsköldsviks kommun ansluter sig till det finska.. Den 1 januari 2012 blev Norrköpings kommun finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen ska stöttas när det gäller till exempel.

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde och detta innebär särskilda skyldigheter för Uppsala får årligen ca1,9 miljoner kronor statsbidrag för detta. Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska. Statsbidraget kan enligt Länsstyrelsen i Stockholms län användas för bland anna Eventuella merkostnader för samrådsgruppen tas från statsbidraget för finskt Statsbidraget för finskt förvaltningsområde behöver prioriteras efter behoven Finskt förvaltningsområde som nyckeln till ett framgångsrikt arbete med sverigefinska ungdomar Finnish administrative area 2.5 Statsbidrag för FFO.

Nationella minoriteter - SK

 1. 6§1 Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, går i förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Finska Finska Kommun Förvaltningsområde
 2. 2015-08-31 Riktlinjer för ansökan om medel ur statsbidraget för finskt förvaltningsområde Beslutade i samrådsgrupp den 2015-08-31 Enligt förordningen (2009.
 3. 1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tjänsten tillsätts under förutsättning att statsbidrag beviljas
 4. Ett lösenord kommer mejlas till dig. Allmänna villkor. återställning av lösenor
 5. Finskt förvaltningsområde; E-tjänster och blanketter; Tillstånd; Resultatet motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag,.
 6. Alternativet är att Nacka ansluter sig till förvaltningsområdet och får statsbidraget och på så Frågan att gå med i förvaltningsområde för finska ä

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommu

 1. Särskilda rättigheter för finska, meänkieli och samiska. Utöver de allmänna bestämmelserna gäller särskilda rättigheter för finska, meänkieli och samiska.
 2. Kommuner i förvaltningsområdet för finska. Det finska förvaltningsområdet omfattar kommunerna Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna.
 3. Statsbidrag 4 Det finska förvaltningsområdet omfattar kommunerna Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Haninge.
 4. Degerfors kommun ingår från och med 1 januari 2014 i det finska förvaltningsområdet. Lagen (SFS 2009:724) säger att finsktalande har rätt att tala och skriva.
 5. oritet.se Statsbidrag till FFO.
 6. Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska.
 7. oriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, får statsbidrag för.

ningskommun erhåller kommunen statsbidrag för merkostnader som 14 Sedan 2010 ingår Stockholms stad i finskt förvaltningsområde. 15 Ibid §17 och 18. 16. Suomen kielen hallintoalue Finskt förvaltningsområde ANSÖKAN OM BIDRAG FRÅN STATSBIDRAGET FÖR FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄNT OM BEVILJANDE AV BIDRAG.

Finskt förvaltningsområde - Trollhättans sta

 1. Samrådet för finskt förvaltningsområde bevakar frågor som berör sverigefinnar och det finska språket i Upplands Väsby kommun
 2. att anta förslag till riktlinjer för Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde, Kommuner som blir förvaltningsområden erhåller statsbidrag och ge
 3. Samrådsgruppen beslutade att buss till föreläsningen om finska förvaltningsområdet i Örebro 20130213 och buss till Lindesberg statsbidraget
 4. Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde. Gruppen styr även användandet av statsbidraget för finskt förvaltningsområde. Hittade du det du sökte

Med det nya beslutet ingår nu 64 kommuner i det finska förvaltningsområdet, Landstingen erhåller ett statsbidrag om 250 000 kronor oavsett. Budget för statsbidrag för Samiskt förvaltningsområde Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner den, av samrådsgruppen för samisk Särskilda krav ställs på en kommun som är ett förvaltningsområde för samiska. Till exempel har samer rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller. Laxå kommun blir förvaltningsområde för finska, De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får statsbidrag baserat på invånarantalet Susanne Abramsson, samordnare för det finska förvaltningsområdet och nationella Bakgrunden till statsbidraget är att varje kommun ska kunn

populär: